Płodowy Zespół Alkoholowy (FASD)

Jest to jest nieuleczalny, nie wynikający z nieprawidłowości genetycznych zespół chorobowy. FASD charakteryzują uszkodzenia układu nerwowego, zaburzenia neurologiczne, opóźnienie rozwoju fizycznego i psychicznego, zaburzenia zachowania oraz wady organów oraz układów (m.in. słuchowego, wzrokowego, kostnego, krwionośnego…