Zmiany  potrzebują czasu i naszej wytrwałości

Kiedy próbujemy nauczyć się nowej umiejętności, zmienić utrwalone wzorce swojego zachowania np. innego niż zazwyczaj reagowania na to, co robi dziecko i okazuje się, że po kilku próbach nie udaje nam się to albo nie…